Współpraca
Dla Dostawców

Firmy zainteresowane współpracą z siecią sklepów Dino prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Administrator bezpieczeństwa informacji

Adres
Wyrażam zgodę na posiadanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę
DINO POLSKA SA, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), w celu nawiązania ewentualnej współpracy.
.....